بی بعد تو و پازل من

ابعاد وجودم پازلی بود

بی بعد گفتی

و در هم ریختی

تکه هایش را

می چینم و می چینم

مفقود گشته اما...

قطعه ای

             به

                  نام

                         دل!!!

 

آن را به گربه ها نده

سگها با وفاترند!!!

 

/ 1 نظر / 58 بازدید
محبوبه

بسیار زیبا بود .