# شعر

بی بعد تو و پازل من

ابعاد وجودم پازلی بود بی بعد گفتی و در هم ریختی تکه هایش را می چینم و می چینم مفقود گشته اما... قطعه ای              به                   نام               ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید